index » tarieven
Tarieven
Ik factureer mijn vertalingen altijd per woord. In enkele gevallen is het nodig om extra kennis van de markt te vergaren om tot heldere vertalingen te komen die uw doelgroep begrijpt. De tijd die nodig is om deze extra kennis te vergaren wordt apart doorberekend. Dit wordt altijd vooraf met u besproken nadat ik de teksten heb gezien. Ik heb gekozen voor deze tariefstructuur omdat deze mijn inziens dichter bij de werkelijkheid staat dan een hoger tarief per woord.
Calculator
Om u een eerste inzicht te geven in de kosten kunt u gebruik maken van de calculator hieronder.

Type hier het aantal woorden dat vertaalt moet worden:

woorden

offertebedrag:

euro

Prijzen zijn excl. BTW
aanleveren in html
Naast het aanleveren van de teksten in een word document is het soms ook mogelijkheid om de pagina's in html aan te leveren bij gelijkblijvende layout. U hoeft de pagina's dan alleen nog maar zelf up te loaden!